Một chế độ ăn uống hợp lý, giàu dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng đối với người bị viêm họng.