800.000 người tại Hồng Kông tham gia diễu hành ngày Nhân quyền Quốc tế 8/12.