Ngày 3/2, nhà sử học quân sự Victor Davis Hanson đã có bài bình luận trên tờ Chicago Tribune về chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump. Ông Hanson cho rằng chính sách đối ngoại của Tổng thống trông có vẻ điên rồ nhưng đã mang lại lợi ích cho nước Mỹ.