Bạn thân người Trung Quốc của Duterte gặp nạn, Tổng thống tiếp tục cứu hay sẽ bị chìm theo?