Tục ngữ có câu: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", "Ngọc càng mài thì càng sáng, vàng càng qua lửa càng có giá trị"!

Tổng thống Trump thì nói: "Không bao giờ có điều gì đáng làm mà lại đến một cách dễ dàng cả. Bạn chiến đấu càng ngay chính, bạn sẽ càng phải đối mặt với nhiều trở ngại."