Trong 73 trạm BOT do Bộ GTVT quản lý, sau khi rà soát có 17 trạm tồn tại bất cập. Tuy nhiên, với các lý do như do “lịch sử” để lại, ngân sách khó khăn, miễn, giảm giá đối với người dân quanh trạm… tính đến hiện tại, chỉ 1 trạm đặt sai vị trí bị xóa bỏ do đã đủ tiền hoàn vốn.