Quý vị thân mến, yêu thương và nghiêm khắc là hai nền tảng quan trọng trong việc giáo dục con cái. Tuy nhiên có người quá yêu thương trẻ, đòi hỏi gì đáp ứng nấy, cho rằng miễn sao trẻ thuận tâm vừa ý, chỉ cần nhìn thấy con vui vẻ thoải mái là được. Trong khi đó, một số người lại vô cùng nghiêm khắc, luôn đòi hỏi trẻ phải đáp ứng các quy tắc, nhất nhất không suy chuyển. Thực ra, đạo trung dung cho rằng con người làm gì thái quá cũng không tốt, không nên đi đến cực đoan. Giáo dục trẻ nhỏ cũng như vậy, cần yêu thương và nghiêm khắc ở một giới hạn nhất định. Xin mời quý thính giả cùng đến với câu chuyện hôm nay của Lắng đọng đêm về với tựa đề: Tình yêu thương, sự nghiêm khắc và sự chịu đựng của mẹ.