Quý vị thân mến, phẩm cách, hàm dưỡng của người phụ nữ có thể nhìn thấy qua những biểu hiện bên ngoài của họ. Thậm chí không cần cô ấy mở miệng, chỉ qua vài cử chỉ cũng có thể nhìn thấu cảnh giới của người phụ nữ, không cách nào che giấu hay ngụy trang. Một người phụ nữ mệnh có tốt hay không có thể nhìn ra từ 3 đặc điểm này…Xin mời quý thính giả chiêm nghiệm cùng chương trình hôm nay của Lắng đọng đêm về.