Thường nghe “Rượu ngon uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm”.