Thuốc chữa cho sự bất hoà giữa mẹ chồng nàng dâu

Thuốc chữa cho sự bất hoà giữa mẹ chồng nàng dâu

Hoàng đế Càn Long thời nhà Thanh có một câu đối đề trên ngọc bích là: “Nguyện cho cha mẹ chồng trong thiên hạ bỏ ra ba phần thương yêu con gái để thương yêu con dâu của mình” và “Mong cho người làm con ...

Kết thúc

Không còn trang để tải