Kiếp người quả thật mỏng manh. Nay còn hình dạng, mai thành hư vô

Kiếp người quả thật mỏng manh. Nay còn hình dạng, mai thành hư vô

Người trần gian không ai không khổ Dẫu đến người nứt đố, oai phong Hay người cơ cực long đong Hèn sang, quý tiện đều trong luân hồi Nếu không tin- hãy ngồi ngẫm nghĩ Chuyện xưa nay vốn dĩ rành rành Kiếp người quả thật mỏng manh Nay còn hình dạng, ...