Việt Nam cấp thị thực điện tử thêm cho 35 quốc gia

Việt Nam cấp thị thực điện tử thêm cho 35 quốc gia

Chính phủ vừa ra nghị định cho phép công dân của 35 quốc gia có thể đến thăm Việt Nam bằng thị thực điện tử (e-visa). Thời gian thí điểm đến 1/2/2021. Theo Nghị định 17/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định ...

Vĩnh Phúc chi gần 18 tỷ đồng để sửa 3 phòng họp

Vĩnh Phúc chi gần 18 tỷ đồng để sửa 3 phòng họp

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định cải tạo phòng họp Ban Thường vụ, phòng họp Ban Chấp hành, Phòng Khánh tiết Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc với số tiền gần 18 tỷ đồng. Báo Công Lý cho biết, ngày 21/1/ 2019 ông Lê Duy Thành, ...

Kết thúc

Không còn trang để tải