Sự trưởng thành của con là sự tu hành của cha mẹ

Sự trưởng thành của con là sự tu hành của cha mẹ

Tại sao chúng ta thấy trẻ phạm sai lầm, phản xạ đầu tiên là chỉ trích và yêu cầu trẻ nhận lỗi, nhưng hiếm khi nghĩ về việc hỏi trẻ tại sao chúng lại mắc lỗi? Rất nhiều cha mẹ đều có cách xử lý ...