Đâu là nguyên nhân khiến bệnh dịch phát triển kinh hoàng? Nguyên nhân nào khiến thế giới mất cảnh giác để giờ đây phải điêu đứng? Nếu cái tên một đại dịch không thể gắn với địa danh nơi nó bùng phát, vậy thì hãy gọi thẳng nguyên nhân khiến nó bùng phát.