‘Việt Nam cần có mạng xã hội, công cụ tìm kiếm riêng thay Facebook, Google’