Trong một bài bình luận hôm 16/4 trên Fox News, ông David N. Bossie, chủ tịch tổ chức Citizens United, cho rằng những công kích của giới truyền thông đối với Tổng thống Trump về Dịch viêm phổi Vũ Hán là thiên lệch và bất công.