Cựu cố vấn phụ trách mảng Trung quốc của chính phủ Hoa Kỳ cho rằng, giá trị duy nhất của đại dịch mang tính toàn cầu này là sự sụp đổ của ĐCSTQ.

The Hill, một trang web của Mỹ, có trụ sở tại Washington, D.C đã đăng tải một bài viết của cựu cố vấn phụ trách mảng Trung quốc Joseph A. Bosco với tiêu đề "Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) "đầu độc" người Trung Quốc và nhân loại".