Vì sao người Trung Quốc lại hung hăng và dễ bị kích động?

Nhìn nhận từ góc độ văn hóa, bản chất của văn hóa truyền thống luôn là khuyến khích mặt tốt đẹp của nhân tính là Chân thành, Thiện lương, sự bao dung Nhẫn nhường và tín tâm vào Thần Phật. Khi người ta tranh đấu lẫn nhau, thông thường sẽ làm cho mặt ác của con người bộc phát, bạo lực tăng cường.