Hiện tượng này trong tiếng Anh có tên là “Hangry”, kết hợp giữa đói và giận dữ , đây là biểu hiện nóng nảy, khó gần, đôi khi cáu gắt của 1 số người khi bị đói hoặc lâu không được ăn.