Trong nhiều thập kỷ qua, các giá trị truyền thống đã chịu sự tấn công một cách thô bạo của chủ nghĩa hiện đại. Những giá trị này luôn bị chế giễu là ‘lỗi thời’ vì người ta cho rằng nó mâu thuẫn với sự tiến bộ và phát triển của xã hội. Tuy nhiên, ngày nay con người đã dần nhận thức ra được những giá trị to lớn mà văn hóa truyền thống đem lại trong cuộc sống…

Rất nhiều người trong chúng ta đã nhận ra rằng: việc chối bỏ và quay lưng với văn hoá cổ xưa mà các vị Thần đã đặc định cho con người chính là đang tự huỷ hoại bản thân mình và huỷ hoại sự sống của toàn nhân loại.