Tin cập nhật 20/9:
- Cảnh tượng "rồng hút nước" xuất hiện trên hồ Thanh Hải
- UFO hình sứa khổng lồ xuất hiện ở thành phố Trường - Xuân, tỉnh Cát Lâm?
- Dịch bệnh tại Phúc Kiến tiếp tục lây lan, nạn nhân kêu oan
- Các nơi ở Phúc Kiến được kiểm soát nghiêm ngặt, các thành viên trong gia đình giảm thiểu tiếp xúc
- Nhiều địa phương nới lỏng quy định đối với người về từ "vùng xanh" của Hà Nội