Một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, nếu đạt được, cũng khó có thể chấm dứt sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Cả hai bên trong năm qua đã chiến đấu trong một cuộc chiến thương mại với những hậu quả phương hại tới nền kinh tế toàn cầu. Nhưng nhiều người cho rằng tranh chấp của họ vượt xa lĩnh vực thương mại - nó đại diện cho một cuộc đấu tranh quyền lực giữa hai quan điểm thế giới rất khác nhau.