Tên của TT Trump phát âm gần giống từ “Drum”, nghĩa là cái trống. Trong văn hoá truyền thống phương Đông, có một tiếng trống đã đi vào lịch sử, đó là tiếng trống trận oai phong chấn động ngàn dặm từng trợ giúp Hoàng Đế đánh bại đội quân tàn bạo của Xi Vưu đông đảo hơn gấp nhiều lần.