rong nhiệm kỳ thứ hai - DKN TV
Tin TG tối ngày 17/10:

- Sơn Đông hứng chịu mưa đá, nhà vườn thiệt hại nặng
- Úc kêu gọi ‘chia tay’ với các thành phố Trung Quốc kết nghĩa
- TT Trump có thể muốn giải thể ĐCSTQ trong nhiệm kỳ thứ hai