Trưởng đặc khu Hồng Kông bỏ phát biểu vì các nhà lập pháp biểu tình