Trung Quốc đang triển khai thí điểm đồng tiền kỹ thuật số mới. Nó được thiết lập để trở thành đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên sử dụng cho nền kinh tế lớn. Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số được phát hành và hỗ trợ bởi ngân hàng trung ương Trung Quốc. Nó không được phân cấp và không có tính ẩn danh giống các loại tiền điện tử khác.