Yew-Kwang Ng., giáo sư kinh tế ở đại học Phúc Đán (Thượng Hải) đã đề xuất một giải pháp tăng dân số cho Trung Quốc khiến nhiều người bất ngờ: “Một phụ nữ có thể lấy từ hai chồng trở lên để sinh nhiều con”.