Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không chứng minh rằng Trung Quốc vi phạm các hiệp ước cấm thử hạt nhân, nhưng nói rằng có bằng chứng đáng lo ngại về hoạt động bí mật tại khu thử nghiệm Lop Nur ở tỉnh Tân Cương. Báo cáo cũng cho rằng Trung Quốc đã tiến hành các vụ nổ thử nghiệm hạt nhân được gọi là "năng suất bằng không" - các vụ nổ hạt nhân dưới ngưỡng để bắt đầu phản ứng dây chuyền.