New Scientist đưa tin, 15 công trình khoa học về cấy ghép tạng của các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã bị huỷ bỏ trong tháng 8 vì nghi ngờ những ca cấy ghép trong các công trình này có thể đã sử dụng nội tạng thu hoạch cưỡng bức từ những người bị cầm tù.