Các chuyên gia quốc tế rất ngạc nhiên khi Trung Quốc tuyên bố khu bảo tồn động vật hoang dã Sakteng của Bhutan là vùng lãnh thổ tranh chấp.