Tin cập nhật 14/5: Trong số các nước ASEAN, nước nào ‘thân Mỹ’, nước nào ‘thân Trung Quốc’?

- Những bức ảnh từ trên không cho thấy tình trạng bi thảm của quân đội Nga
- Nhân viên phòng chống dịch Trung Quốc tuần tra bằng súng trường
- Trong số các nước ASEAN, nước nào ‘thân Mỹ’, nước nào ‘thân Trung Quốc’?