Gần đây, Tập Cận Bình đã có chuyến thăm bất ngờ tới núi Tần Lĩnh ở tỉnh Thiểm Tây.

Ông nói trong bài phát biểu trước các quan chức rằng Tần Lĩnh có con sông chảy theo hướng bắc nam, là tháp nước trung tâm của Trung Quốc, là “tổ mạch” của dân tộc Trung Hoa và là biểu tượng quan trọng của văn hóa Trung Quốc.

Một số phân tích chỉ ra rằng ông Tập thực sự đang nói về phong thủy của Tần Lĩnh, và Tần Lĩnh được coi là có “long mạch”, điều này cũng dẫn đến suy đoán rằng ông Tập thực sự có niềm tin vào tâm linh.