Quý vị thân mến, sinh mệnh con người chính là vở tuồng luân hồi không hồi kết. Ở đó có vui vẻ cũng có bi quan, có bất ngờ và cũng có thất vọng. Đến lúc chúng ta đều già, chân đi không vững, mắt nhìn không rõ, khi ấy chúng ta lật từng tấm ảnh, từng trang nhật ký ra xem, có lẽ nước mắt sẽ không ngừng rơi… Cả một đời người suy cho cùng cũng chỉ là kiếp luân hồi mà thôi. Vậy trong kiếp luân hồi ấy, nhân sinh có bao nhiêu điều ‘một đi không trở lại’? Ngay sau đây, hãy cùng trải lòng với câu chuyện hôm nay của Lắng đọng đêm về, quý vị nhé.