Triều Tiên chưa bao giờ tuyên bố công khai rằng ai sẽ thay thế nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong trường hợp ông không thể tiếp tục cầm quyền. Quốc gia ẩn dật này cũng không tiết lộ thông tin về những người con của Kim. Các nhà phân tích cho rằng em gái và những quan chức trung thành của Kim có thể sẽ điều hành chính phủ cho đến khi con ông đủ tuổi để tiếp quản.