Kích động bạo lực, rồi lấy cớ “trấn áp khủng bố” để thiết lập một nhà nước cảnh sát, là âm mưu xuyên suốt của phe cánh tả.
Luật sư hiến pháp hàng đầu nước Mỹ, Glenn Greenwald, đã thảo luận về sức mạnh ngày càng gia tăng của cảnh sát và các cơ quan an ninh chống lại “chủ nghĩa khủng bố” trong nước, việc này có thể khơi lại “nhiều điều tồi tệ nhất của Cuộc chiến chống khủng bố lần thứ nhất bắt đầu gần hai thập niên trước đây”.