Nhân sinh tại thế, sinh, lão, bệnh, tử là những trạng thái bình thường mà con người dẫu không muốn cũng phải đối diện. Trong quá trình từ khi sống đến khi chết, con người  không thể nào tránh khỏi các loại thống khổ, từ tinh thần tới thể xác. Có thể nói, người mà không có phiền não, thống khổ là căn bản không tồn tại. Có một số người chịu không nổi những áp lực và thống khổ trong cuộc sống, đã chọn cách tự sát. Vậy cái chết có thực sự là kết thúc của những đau khổ?