Tại TP.HCM, có 5 nhóm thuộc diện bắt buộc phải đeo khẩu trang là cán bộ các sở ngành; tiểu thương, nhân viên trung tâm thương mại, khách sạn… với tổng cộng 322.100 người.