Tổng thống Trump tập trung vào tự do tôn giáo tại Liên Hợp Quốc