Tổng thống Trump nói tình bạn với ông Tập không còn tốt