Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp hôm 2/6 nhằm nêu bật quyền tự do tôn giáo trong các chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

“Tự do tín ngưỡng, quyền tự do đầu tiên của Hoa Kỳ, là một vấn đề cấp bách liên quan đến đạo đức và an ninh quốc gia. Tự do tín ngưỡng cho tất cả mọi người trên toàn thế giới là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ tôn trọng và thúc đẩy mạnh mẽ quyền tự do này”, sắc lệnh tuyên bố.