Tổng thống Trump gửi lời tới gia đình của những người đã ngã xuống.