Những điểm quan trọng trong bài phát biểu của Tổng thống Trump về đề xuất giải pháp giải quyết khủng hoảng quyền con người ở khu vực biên giới phía Nam nước Mỹ và việc đóng cửa chính quyền