Bài phát biểu của Tổng thống Trump về việc đạt được thoả thuận mở cửa lại chính quyền liên bang cũng như quan điểm nhất quán của ông đối với vấn đề an ninh tại khu vực biên giới phía nam nước Mỹ.