Một sinh viên bị bắt đã hô tô: "Tôi sẽ không tự sát!" để phòng ngừa bị tra tấn và bị giết hại
Người bị bắt là một phóng viên sinh viên, tên là Đặng Trạch Mân, hiện tại trên người cậu ấy không có bất kỳ vết thương nào.