Mọi sự tra tấn, bức hại và tàn sát không thể khuất phục được sự thật