“Đường phố của Mỹ không phải tự nhiên mà trở lại yên bình vào tuần trước”, Alyssa Farah, quan chức truyền thông cấp cao của Tòa Bạch Ốc nói với tờ Breitbart News vào thứ Hai.

“Đó là kết quả trực tiếp của việc Tổng thống Trump yêu cầu các Thống đốc và Thị trưởng huy động toàn bộ Cảnh vệ trong bang của mình để tái lập trật tự và pháp luật trên đường phố Mỹ, và nhờ thế những người biểu tình ôn hòa có thể an toàn bày tỏ ý kiến”.