Một tòa án độc lập có trụ sở tại London đã viết thư cho ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhằm kêu gọi ông điều tra việc bổ nhiệm một quan chức Trung Quốc vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.