Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch), một tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ, đang kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho 3 nhà hoạt động xã hội và 2 nhà báo công dân đang bị giam giữ. Họ là những người đã cố gắng phổ biến thông tin về đợt bùng phát virus Corona Vũ Hán (COVID-19) tại Trung Quốc.