Tình thì cần dụng tâm mới có được
Yêu thì phải chân thật mới lâu bền