Sau khi dịch Covid-19 tạm lắng tại Trung Quốc một thời gian, giờ đây nó lại xuất hiện trở lại ở Bắc Kinh. Hiện tại, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, công tác kiểm soát ở các quận trung tâm của Bắc Kinh đã được tăng cường, nhưng dịch bệnh đã lan sang các tỉnh và thành phố khác.